Šta je denzitometrija i kako je tumačiti pacijentu?

 
Internet ordinacija - dr Rusmir Gadžo

Cilj ove web stranice je da pruži korisne informacije o zdravlju i zdravom načinu života, čestim dijagnostičkim i terapijskim postupcima i protokolima, a njena svrha je otvaranje stalnog, alternativnog komunikacijskog kanala između pacijenta i njegovog ljekara, izvan zdravstvene institucije.

Praćenje pacijenta | Feedback

 

U pripremi...