iOrdinacija

 
Internet ordinacija - dr Rusmir Gadžo

Cilj ove web stranice je da pruži korisne informacije o zdravlju i zdravom načinu života, čestim dijagnostičkim i terapijskim postupcima i protokolima, a njena svrha je otvaranje stalnog, alternativnog komunikacijskog kanala između pacijenta i njegovog ljekara, izvan zdravstvene institucije.

Praćenje pacijenta | Feedback

 

Korisni članci

Šta je denzitometrija i kako je tumačiti pacijentu?

Denzitometrija (DEXA ili dual-energy x-ray absorptiometry) je pretraga kojom se dijelovi tijela izlažu X zrakama da bi se procijenio mineralni sadržaj kostiju. U pripremi...

30. decembar 2019.   DETALJNIJE